Sunday, May 24, 2009

IKLIM POLITIK SEKARANG

Disebalik porak perandanya iklim politik sekarang, pandanglah disekeliling kita, mana satukah jemaah/organisasi/ parti yang berteraskan Islam yang syumul (menyeluruh) .......

Firman Allah yang bermaksud:
“Mereka berjihad pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orangyang mencela.” (Surah al-Maidah: 54)

Ini sifat-sifat jamaah Islam. Saksikan sendiri jamaah manakah yang mempunyaisifat ini. Jika perjuangan jamaah itu hanya untuk menegakkan syiar Islamsahaja, tidak mahu melaksanakan Islam sepenuhnya, sebagaimana termaktub didalam al-Quran dan hadith, itu bukan jamaah Islam. Jika jamaah itu berani berdepan dengan orang Islam sahaja tetapi takutberdepan dengan orang bukan Islam, itu juga bukan jamaah Islam.
Begitu juga jika sekiranya jamaah itu hanya melaksanakan kerja-kerja mudahseperti menyuruh orang melakukan kebaikan, tidak mencegah kemungkaran.Itupun bukan jamaah Islam.
Perkara ini dinyatakan di dalam al-Quran dan bukan di dalam kitab yang dikarang ulama’. Di dalam surah al-Mujadilah, Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Engkau tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hariakhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang(perintah) Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orng-orang yang menentang ituialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka atau saudara-mara merekaataupun keluarga mereka.” (Surah al-Mujadilah: 22)

No comments:

Post a Comment