Thursday, April 23, 2009

TV Jakim

Walaupun TV Jakim belum lagi beroperasi, namun saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di atas usahanya untuk mewujudkan sebuah stesen TV alternatif yang Islamik.

Saya sangat berharap agar tujuan penubuhan TV Jakim ini dapat mencapai sasarannya walaupun kelahirannya sangat lambat jika dibandingkan dengan RTM dan stesen TV swasta yang lain.

Mampukah TV Jakim untuk memperbaiki semula akhlak masyarakat yang telah rosak akibat pengaruh RTM & stesen TV swasta?

Ramai penonton yang telah rosak akhlak & minda mereka akibat pengaruh stesen TV yang sedia ada.

Ramai para pelakon telah rosak akhlak & minda mereka dan juga merosakkan penonton yang lain.

Mampukah TV Jakim bersaing dengan RTM (telah beroperasi selama 63 tahun) ?

Mampukan TV Jakim bersaing dengan stesen TV swasta (telah beroperasi selama antara 3 hingga 23 tahun) ?

No comments:

Post a Comment